Powitanie

Witam na blogu poświęconemu hodowli małych i średnich Labradoodli Australijskich w Polsce.

Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące. Najważniejszymi cechami w ich hodowli od zawsze jest temperament oraz zdrowie psów. To właśnie dlatego rekomendowani hodowcy tej wspaniałej rasy zapewniają gwarancje zdrowotną oraz przestrzegają rygorystycznego kodu etycznego.

Na stronie bloga znajdą Państwo porady dotyczące opieki nad psami jak i aktualności związane z naszą hodowlą Australijskich Labradoodli.

Wszelkie pytania proszę kierować na: info@australian-labradoodle.pl

Zapraszam rowniez na stronę internetową naszej hodowli, Amber Labradoodles: http://www.australian-labradoodle.pl/


Anna Jeziorowskapiątek, 6 listopada 2009

Typy Labradoodli

Jak już wcześniej wspominałam, Labradoodle są krzyżówką Labradora i Pudla. Jednak istnieje wiele typów Labradoodli. Jest to spowodowane tym, że aby uzyskać rasę obecnie określaną jako Australijskie Labradoodle, prowadzonych było wiele innych krzyżówek. Teraz czas na odrobinę genetyki:

Klucz:

LO = Labradoodle Oryginalny (sprzed 6 generacji).

ALF = Australian Labradoodle Foundation (An ALF is made up of at least 3 parent breeds).ALF = Australian Labradoodle Foundation (ALF składa się z co najmniej 3 ras).

1 - 6 = Generation1 - 6 = Generacja

pp = Parent Breed Poodlepp = krzyżówka wsteczna z rasą Pudel

pr = Parent Breed Labrador Retrieverpr = krzyżówka wsteczna z rasą Labrador Retriever

ps = Parent Breed Cocker Spanielps = krzyżówka wsteczna z rasą Cocker Spaniel

Grade Description Result from BreedingOpis Typów (wg. Ujednoliconego systemu ocen dostępnego na stronie WWW.alaeu.org):

LO1 First generation Labradoodle Origin Labrador Retriever x Poodle (LO1 is also known as F1)LO1- Pierwsza generacja Labradoodle pochodzenia Labrador Retriever x Pudel (LO1 jest również znany jako F1). Generacja ta nie posiada ujednoliconych cech, większość szczeniąt lnieje.

LO2 Second generation Labradoodle Origin LO1 x LO1 generation or higher (LO2 is also known as F2)LO2 - Druga generacja Labradoodle pochodzenia LO1 x LO1 wytwarzania lub wyższe (LO2 jest również znany jako F2)

LO2pp Second generation Labradoodle Origin Poodle cross LO1 x Poodle (LO2pp is also known as F1b)LO2pp - Druga generacja Labradoodle pochodzenia LO1 x Pudel (LO2pp jest również znany jako F1B)

LO3 Third generation Labradoodle Origin LO2 x LO2pp or LO2 x LO2 generation or Higher (LO3 is also know as F3)LO3 -Trzecia generacja Labradoodle pochodzenia LO2 x LO2pp lub LO2 x generowania LO2 lub nowszy (Lo3 jest również znany jako F3)

LO3pp Third generation Labradoodle Origin Poodle cross LO2 x PoodleLO3pp - Trzecia generacja Labradoodle pochodzenia LO2 x Pudel

LO4 Fourth generation Labradoodle Origin LO3 x LO3pp or LO3 x LO3 generation or higherLO4 - Czwarta generacja Labradoodle pochodzenia Lo3 x LO3pp lub Lo3 x generowania Lo3 lub wyższy

LO4pp Fourth generation Labradoodle Origin Poodle cross LO3 x PoodleLO4pp - Czwarta generacja Labradoodle pochodzenia Lo3 x Pudel

LO5 Fifth generation Labradoodle Origin LO4 x LO4pp or LO4 x LO4 generation or higherLO5- piątej generacji Labradoodle pochodzenia LO4 x LO4pp

LO5pp Fifth generation Labradoodle Origin Poodle cross LO4 x PoodleLO5pp - piątej generacji Labradoodle pochodzenia LO4 x Pudel

LO6/L1 Sixth generation Labradoodle Origin or Purebred Labradoodle LO5 x LO5pp or LO5 x LO5 generation or higher.LO6/L1 - szóstej generacji Labradoodle pochodzenia lub Rasowy Labradoodle LO5 x LO5pp lub LO5 x generowania LO5 lub wyższej. An LO6 would be classified as a purebred Labradoodle, which is graded L1. LO6 zostałyby zaklasyfikowane jako rasowe Labradoodle, który jest stopniem L1.

Australijskie Labradoodle, które już od wielu lat krzyżowane są tylko między sobą, oceniane są według następującej klasyfikacji:

ALF2 Second generation Australian Labradoodle LO1 x ALF3 generation or higherALF2 - Druga generacja Australijskiego Labradoodle LO1 x ALF3. Psy tej generacji mają ujednolicone cechy, jeśli chodzi o nielniejący włos jak i odpowiedni temperament.

ALF3 Third generation Australian Labradoodle ALF2 X ALF2 or LO2 x ALF3 generation or higherALF3 - Trzecia generacja Australijskiego Labradoodle ALF2 X ALF2 lub LO2 x generowania ALF3 lub wyższy

ALF3pp Third generation Australian Labradoodle Poodle cross ALF2 x PoodleALF3pp - Trzecia generacja Australijskiego Labradoodle ALF2 x Pudel

ALF4 Fourth generation Australian Labradoodle ALF3 x ALF3 or ALF3pp x ALF3 or LO3 x ALF3 generation or higherALF4 - Czwarta generacja Australijskiego Labradoodle ALF3 x ALF3 lub ALF3pp x ALF3 lub Lo3 x generowania ALF3 lub wyższy

ALF4pp Fourth generation Australian Labradoodle Poodle cross ALF3 x PoodleALF4pp - Czwarta generacja Australijskiego Labradoodle Pudel krzyż ALF3 x Pudel

ALF5 Fifth generation Australian Labradoodle ALF4 x ALF4 or ALF4pp x ALF4 or LO4 x ALF4 generation or higher.ALF5 - Piąta generacja Australijskiego Labradoodle ALF4 x ALF4 lub ALF4pp x ALF4 lub LO4 x generowania ALF4 lub wyższej.

ALF5pp Fifth generation Australian Labradoodle Poodle cross ALF4 x PoodleALF5pp - Piąta generacja Australijskiego Labradoodle Pudel krzyż ALF4 x Pudel

ALF6 Sixth generation Australian Labradoodle ALF5 x ALF5 or ALF5pp x ALF5 or LO5 x ALF5 generation or higher.ALF6 - Szósta generacja Australijskiego Labradoodle ALF5 x ALF5 lub ALF5pp x ALF5 lub LO5 x generowania ALF5 lub wyższej.

ALF6pp Sixth generation Australian Labradoodle Poodle cross ALF5 x PoodleALF6pp - Szósta generacja Australijskiego Labradoodle Pudel krzyż ALF5 x Pudel

Powyższy system ocen pozwala na zidentyfikowanie, z jakiej krzyżówki pochodzi nasz Labradoodle. Psy pochodzące z naszej hodowli będą należały do pokolenia ALF6. Oprócz informacji, z której generacji pochodzi nasz pies, ważny jest również tzw. Współczynnik wsobności (inbredu). Jest on używany przez hodowców do określenia stopnia pokrewieństwa w danej populacji. U Australijskich Labradoodli współczynnik inbredu nie powinien przekraczać 10%, a im niższa wartość tym lepiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz