Powitanie

Witam na blogu poświęconemu hodowli małych i średnich Labradoodli Australijskich w Polsce.

Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące. Najważniejszymi cechami w ich hodowli od zawsze jest temperament oraz zdrowie psów. To właśnie dlatego rekomendowani hodowcy tej wspaniałej rasy zapewniają gwarancje zdrowotną oraz przestrzegają rygorystycznego kodu etycznego.

Na stronie bloga znajdą Państwo porady dotyczące opieki nad psami jak i aktualności związane z naszą hodowlą Australijskich Labradoodli.

Wszelkie pytania proszę kierować na: info@australian-labradoodle.pl

Zapraszam rowniez na stronę internetową naszej hodowli, Amber Labradoodles: http://www.australian-labradoodle.pl/


Anna Jeziorowskapiątek, 30 października 2009

Jak sprawić by nasz perfekcyjny szczeniak stał się perfekcyjnym psem? - część 2 - wczesna stymulacja neurologiczna

W wielu programach hodowlanych zwierząt, cały proces selekcji opiera się na przekonaniu, że zachowanie zwierzęcia jest w jakiś sposób dziedziczone. Attempts to analyze the genetics of performance in a systematic way have involved some distinguished names such as Charles Darwin and Francis Galton.Próby analizy wpływu genetyki na zachowanie w sposób systematyczny podjęło się paru wybitnych naukowców, takich jak Charles Darwin czy Francis Galton. But it has only been in recent decades that good estimates of heritability of performance have been based on adequate data.Ale dopiero w ostatnich dziesięcioleciach, udało się osiągnąć dobre szacunki dziedziczności na podstawie odpowiednich danych.Cunningham, (1991) in his study of horses, found that only by using Timeform data, and measuring groups of half brothers and half sisters could good estimates of performance be determined. Cunningham (1991) wskazuje, że cechy koni jeśli chodzi o ich prędkość są tylko w około 35% dziedziczne.In other words, only about 35% of all the variation that is observed in track performance is controlled by heritable factors, the remaining 65% is attributable to other influences, such as training, management and nutrition. Innymi słowy, jedynie (a może aż?) około 35% wszystkich zmian, które zaobserwowano w prędkości jest kontrolowane przez czynniki dziedziczne, pozostałe 65% jest spowodowane innymi czynnikami, takimi jak szkolenia, trening i żywienie. Cunningham's work while limited to horses, provides a good basis for understanding how much breeders can attribute to the genetics and the pedigrees. Praca Cunninghama pomimo, że ogranicza się do koni, stanowi dobrą podstawę do zrozumienia jak wiele cech można przypisać do genetyki.

Również siły zbrojne USA zainteresowały się tematem jak zwiększyć potencjał zwierząt. Przebadali oni szczenięta i odkryli, że robienie pewnych ćwiczeń ze szczeniętami w czasie szybkiego wzrostu neurologicznego, między trzecim a szesnastym dniem życia, zwiększa ich ogólno pojętą wydajność w późniejszym życiu. They created a program called the 'Bio Sensor' program consisting of 5 exercises to be done once a day with the puStworzyli oni program o nazwie "Program Bio Sensor" składający się z 5 ćwiczeń, którym szczenięta są poddawane raz na dobę. They found that not only were puppies able to cope more with stressful situations, and problem solve better than other puppies, but that they were actually physically healthier with higher cardiovascular performance, stronger immune systems, adrenal glands and heart beatOkazało się, że dzięki tym ćwiczeniom, szczenięta były później w stanie sprostać bardziej stresujących sytuacjom, rozwiązywały postawione im problemy znacznie lepiej niż inne szczeniaki. Ponadto, pozostawały one fizycznie zdrowsze, miały większą wydajności układu sercowo-naczyniowego, silniejszy system immunologiczny i nadnercza.

The exercises should only be repeated once a day, as the point is to add mild stressĆwiczenia powinny być powtarzane tylko raz dziennie, a chodzi o to, aby poddać szczenię łagodnemu stresowi. More than once, and it could be overwhelming and could have the reverse effect on the puppiWykonywanie ćwiczenia więcej niż jeden raz może mieć odwrotny wpływ na szczenięta. Natural handling should also be a big part of rearing puppies, and these exercises are not a replacement for that! Ćwiczenia te powinny w późniejszym czasie być uzupełniane przez socjalizację, o której była mowa w poprzednim artykule. Thanks to Dr. Carmen Battaglia who published an article on this subject, many breeders have started implementing “early Neurological stimulation” in their breeding programs. Dzięki Dr Carmen Battaglia, który opublikował artykuł na ten temat, wielu hodowców zaczęło realizację wczesnej neurologicznej stymulacji w swoich programach hodowlanych.

Oto jak wygląda stymulacja:

1. Dotykanie wacikiem (patyczkiem bawełnianym) przestrzeni między opuszkami każdej łapki pieska

2. Przytrzymanie w pozycji głową w górę

3. Przytrzymanie w pozycji "na plecach"

4. Przytrzymanie w pozycji głową w dół

5. Stymulacja termiczna - kładzenie pieska na schłodzony wcześniej w lodówce ręcznik.

Każde z tych ćwiczeń powinno trwać od 3 do 5 sekund (nie dłużej). Szczenięta mogą się swobodnie w trakcie poruszać.

Wczesna stymulacja neurologiczna jest obecnie jednym z kluczowych elementów potrzebnych do przygotowania naszego pupila do życia we współczesnym świecie. Osoby kupujące szczeniaka powinny się upewnić, czy była ona przeprowadzana w hodowli, z której nabywają pieska. Dobrze jest nie pytać wprost: „Czy przeprowadzano stymulacje neurologiczną” bo większość hodowców bez wahania odpowie twierdząco mając nadzieje, że kupujący nie będzie zgłębiał tematu. Należy spytać np. w jakim wieku można ją wykonywać (3-16 dnia życia) bądź czy stymulacja ciepłem wchodzi w skład ćwiczeń (nie, nie wchodzi). Tylko w ten sposób możemy się przekonać czy hodowca naprawdę posiada wiedzę na ten temat.

Jeśli chodzi o hodowców Labradoodli Australisjkich, są oni zobowiązani do przeprowadzania zarówno wczesnej stymulacji neurologicznej, jak i częściowej socjalizacji psa przez kod etyki hodowców. Z tego powodu zawsze na stronie hodowcy Labradoodli Austalijskich znajdziecie wyczerpującą informacje na ten temat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz